دوره غیر حضوری (تخصصی) عزت نفس خلعتبری

خوب بودن یا خودم بودن کدام موثرتر است ، کدام به شجاعت بیشتری نیازدارد؟

ما در این دوره آموزشی تمام شرط هایی را که برای خود گذاشته بودیم تا بعد از گذراندن آن شرط ها احساس ارزشمندی کنیم را شناسایی و بی اثر میکنیم .

ما یاد میگیریم که ارزش ما بستگی به نتایج ما ندارد هیچ چیزی آنقدر مهم و با ارزش نیست که بتواند به ما ارزش اضافه کند بلکه این انرژی منبع که در درون ماست به چیزها ارزش میدهد .

یاد میگیریم که قبل از انتظار از جهان و شرایط ، اتفاقات و آدم ها برای نزدیکی و ملاطفت با ما خودمان در رابطه با خودمان برای برآورده کردن این انتظار قدم اول را برداریم تا انعکاس نزدیک شدن ما به خود ٍ خوبمان باعث نزدیک شدن تمام خوبی ها به سمت ما شوند.

در اینجا یاد میگیریم تغییر دادن ما ، تغییر دادن خودمان نیست بلکه تغییر زاویه دید عاشقانه وفهیم به خودمان می باشد .

ما میدانیم که هر جا عشق  را در جریان قرار دهیم آنجا شفا ایجاد میکند عزت نفس یعنی احساس خود ارزشی ، یعنی من از خودم بودن خوشحالم .

اگر بفهمم  دیگران اگر نتوانستند مرا دوست داشتنی و ارزشمند ببینند این هیچ ربطی به کیفیت من نداشته بلکه آنها در دوست داشتن فقیر بودند و ضعف در تشخیص و شناسایی ارزشمندی داشتند .

چون من را خدا آفریده و آنچه را خدا آفریده هم ارزشمند و هم دوست داشتنی است.

این پکیج شامل :

۱-   توضیح عزت نفس و تفاوت با اعتماد بنفس

۲-  توضیح مدارها

۳-  توضیح احساس های تخریبی که به علت نداشتن عزت نفس در فرد به وجودمی آید

۴-  عناصر تشکیل دهنده رشد و تخریب عزت نفس

۵-  برداشتن طلسم ها و خنثی کردن مین گذاری ها

۶-  تست رسوایی باورهای باز دارنده در عزت نفس

۷-  ۳۰ مورد تمرین ممنوعیات جهت بالا بردن رابطه باخود

توجه:

ارزش ریالی این محصول در وبسایت امیر خلعتبری دات کام ۹۸۰,۰۰۰ تومان می باشد.